ปรสิตแมว

ปรสิตแมว ดูเหมือนว่าเชื้อ Toxoplasma gondii ซึ่งแมวเป็นพาหะนำพาให้ติดต่อมาสู่คนนั้น นอกจากจะส่งผลต่อสมองโดยเกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทและพฤติกรรมชอบเสี่ยงแล้ว ผลการศึกษาล่าสุดกลับพบว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่คิด โดยช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีเสน่ห์ทางเพศ ดูสวยหล่อดึงดูดใจในสายตาของคนทั่วไปมากขึ้น

ทีมนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยตูรกูของฟินแลนด์ ตีพิมพ์รายละเอียดของงานวิจัยดังกล่าวลงในวารสาร PeerJ ฉบับวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าได้ทำการทดลองในผู้ติดเชื้อปรสิตกลุ่มเล็ก 35 คน (ชาย 22 คน หญิง 13 คน) เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ติดเชื้อปรสิต 178 คน (ชาย 86 คน หญิง 92 คน)

ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีสุขภาพดี โดยพวกเขาต้องตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตรักและกิจกรรมทางเพศ ทั้งยังมีการตรวจวัดสัดส่วนใบหน้าและร่างกาย รวมทั้งให้อาสาสมัครอีก 205 คน ตัดสินให้คะแนนความสวยงามและสุขภาวะจากภาพถ่ายใบหน้าของพวกเขาอีกด้วย

ผลปรากฏว่าใบหน้าของผู้ติดเชื้อปรสิต มีค่าความผันแปรของภาวะอสมมาตร (fluctuating asymmetry) หรือการเบี่ยงเบนที่ผิดไปจากมาตรฐานของใบหน้าที่สมมาตรน้อยมาก แสดงว่ารูปหน้าของผู้ติดเชื้อปรสิตมีความสวยงามสมบูรณ์แบบมากกว่าคนทั่วไป สื่อถึงการมีสุขภาพและพันธุกรรมที่ดีซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจเพศตรงข้ามนั่นเอง

นอกจากนี้อาสาสมัคร 205 คน ยังให้คะแนนสูงกว่ากับภาพถ่ายใบหน้าของผู้ติดเชื้อปรสิตอีกด้วย โดยมองว่าพวกเขามีสุขภาพแข็งแรงกว่าและมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่ไม่ได้ติดเชื้อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างหญิงที่มีเชื้อปรสิต ยังมีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่งด้วย

ทีมผู้วิจัยยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่า เชื้อปรสิต Toxoplasma gondii ทำให้พาหะของมันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ดูสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นได้อย่างไร แต่สันนิษฐานว่าเชื้อปรสิตอาจทำให้ระบบการเผาผลาญ สารสื่อประสาท รวมทั้งระบบต่อมไร้ท่อหรือการผลิตฮอร์โมนเปลี่ยนไป จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขึ้น

ก่อนหน้านี้เคยมีผลวิจัยพบว่า มนุษย์เพศชายและหนูตัวผู้ที่ติดเชื้อปรสิตดังกล่าว มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่า และสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากกว่า

แม้จะมีความเป็นไปได้ในทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์อยู่ว่า คนที่รูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อปรสิตชนิดนี้ได้มากกว่าผู้อื่น ไม่ใช่ว่าเชื้อปรสิตสร้างเสน่ห์ดึงดูดทางเพศให้ในภายหลัง แต่ทีมผู้วิจัยมองว่ามีโอกาสสูงที่เชื้อปรสิตจะทำประโยชน์ให้พาหะเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวมันเอง ซึ่งก็คือการดึงดูดให้มีคนหรือสัตว์เข้าใกล้พาหะมากขึ้น จนสามารถแพร่กระจายขยายพันธุ์ออกไปในวงกว้าง

“มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจมีวิวัฒนาการร่วมกันมากับปรสิตชนิดนี้ จึงมีการทำประโยชน์ให้แก่กันและกันมากกว่าจะเป็นโทษ การที่ปรสิตสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามให้กับพาหะเช่นนี้ นับว่าสมเหตุสมผลในทางชีววิทยาวิวัฒนาการ” ทีมผู้วิจัยกล่าวสรุป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *